พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง

พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง
บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด บ้านเกิด หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

บรรยากาศงานกฐิน 6 พ.ย. 54

6 พ.ย. 54 กฐิน พุทธสถานบึงไทรทอง บ้านเกิด หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ยอดรวมกฐิน 5,356,831 บาท
เจ้าคุณพระญาณวิลาศ เจ้าอาวาสวัด​เขาสุกิม  ประวัติท่าน http://www.ryt9.com/s/bmnd/1062937