พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง

พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง
บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด บ้านเกิด หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

ภาพโครงการ การก่อสร้างต่างๆ

ภาพวาดศาลาประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
ภาพวาด สะพานทางเข้าโครงการพุทธสถานวิสุทธิญาณ
โมเดล พุทธสถานวิสุทธิญาณ (ด้านหน้า)
โมเดล พุทธสถานวิสุทธิญาณ (ด้านหลัง)
ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
ได้อัญเชิญ พระพุทธรูปหินหยกขาวพม่า ประดิษฐานภายในศาลาแล้ว)
ภาพการนำพระพุทธรูปหินหยกขาว ลงจากรถเทรลเลอร์
ในวันที่ย้ายพระพุทธรูปหินหยกขาว เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด
ศาสนสถานต่างๆ ในปัจจุบันภายในพุทธสถานวิสุทธิญาณ
ศาลาวิสุทธิญาณ (หอฉัน+ทำวัตร)
อาจาริยบูชาภายในศาลาวิสุทธิญาณ
ศาลาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
ภายในศาลาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

(สังกะสีในภาพคือ ปิดป้องกันพระพุทธรูปหินหยกขาวไว้ภายใน)
วิหารด้านหน้าสุดของโครงการฯมุมมองด้านหนัา
มุมมองด้านหลัง
หน้าบันวิหาร อักษรชื่อย่อของหลวงปู่ฯ
พระพุทธรูปหินหยกขาว
ประดิษฐาน ณ แท่นบูชาบนวิหาร
ศาสนสถานอื่่นๆ
ห้องสุขา พร้อมระบบน้ำสำรอง