พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง

พุทธสถานพระวิสุทธิญาณเถร หรือ พุทธสถานบึงไทรทอง
บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด บ้านเกิด หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย